วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

ความในใจ ตอนที่ 16 (สุดท้าย) : อดีตที่เคยเป็นและอนาคตที่อยากจะทำ

ความในใจ  ตอนที่ 16 (สุดท้าย) : อดีตที่เคยเป็นและอนาคตที่อยากจะทำ  

               
                ฉันเริ่มทำงานเป็นข้าราชการครู ตั้งแต่วันที่  21  มิถุนายน  2522  ในตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง  กิ่งอำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  ประมาณปีเศษ  แล้วมาช่วยราชการที่สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอสุคิริน  ต่อมาย้ายมาปฺฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  ในเดือนสิงหาคม  2527  และขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  เนื่องจากสุขภาพไม่ดี  เพราะป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิต้านทานตัวเอง  ในวันที่  1  ตุลาคม  2554  รวมอายุราชการ  32 ปีเศษ  เพราะฉะนั้นอดีตที่เคยเป็นและอนาคตที่อยากขะทำจึงมีดังนี้
ที่
อดีตที่เคยเป็น
อนาคตที่อยากจะทำ
1.
ครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง
สร้างรั้วข้างบ้าน
2.
รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
3.
ช่วยราชการที่ สปก.สุคิรินในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
ห้องสมุด
4.
ครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
สวนพฤกษชาติพุทไธศวรรย์
5.
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องเสียง
6.
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2

7.
สอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6 ตั้งแต่ปี  2541-2554

8.
เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

9.
เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

10.
วิทยากรให้การอบรมด้านคอมพิวเตอร์

11.
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

12.
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

13.
เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ส่วนตัว


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก