วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

บทอธิษฐานจิต

“ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ทุกข์ โศก โรค ภัย ศัตรู อุปสรรคอันตรายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงพินาศไป ขอความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์และลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข ความมีกำลัง สิริ อายุ วรรณะ โภคสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และความสำเร็จกิจในการเป็นอยู่ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพาน ยังต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไปเกิดในตระกูลที่ดี เป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นผู้มีธรรมบริสุทธ์ ตราบเท่าถึงพระนิพพาน เทอญ นิพพานะปัจจะโยโหตุ”


*****************

คำอธิษฐานจิตขอบุญบารมี ท่านสามารถตั้งสัตยาธิษฐานต่างจากนี้ได้ ขอให้เป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรม เป็นอันใช้ได้ทั้งนั้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก