วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2552

แบบทดสอบออนไลน์...ไม่ยากอย่างที่คิด

โปรดอ่านรายละเอียดได้จากลิงก์ต่อไปนี้ http://hotfile.com/dl/143505371/30c9334/e-Testing_online.pdf.html

จับภาพบนจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่หมัดด้วย SnagIt 7.3.0

โปรดอ่านรายละเอียดได้จากลิงก์ต่อไปนี้ http://hotfile.com/dl/143633593/12c8cf7/SnagIt_7.pdf.html

ป้ายกำกับ:

การทำหนังสือเวียน ภาค 2

โปรดอ่านรายละเอียดได้จากลิงก์ต่อไปนี้ http://hotfile.com/dl/143634075/48cc987/mail_merge2.pdf.html

การทำหนังสือเวียน ภาค 1

โปรดอ่านรายละเอียดจากลิงก์ต่อไปนี้ http://hotfile.com/dl/143633795/a94afa6/mail_merge.pdf.html