วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ครบ 1 ปีเต็มชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 นับเป็นเวลา 1 ปีเต็มสำหรับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของฉัน 1 ปีที่ผ่านมาสำหรับฉัน มีอะไรมากมายที่ฉันอยากจะทำ แต่ยังไม่ได้ทำตามใจฉันก็มาก เหตุผลเป็นเพราะว่า ฉันยังไม่มีอิสระเท่าที่ควร


หลังจากที่พ่อได้เสียไปแล้ว ฉันยังมีแม่ซึ่งป่วยมานาน 2 ปีเศษแล้ว ส่วนน้องชายก็อยู่วัดเป็นการถาวร แม่กับฉันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหลายอย่าง ทำให้ฉันจำเป็นต้องชะลอสิ่งที่อยากจะทำไว้หลายเรื่อง เป็นต้นว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหญ่พร้อมเครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่องที่ยังต้องฝากอยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน รวมทั้งหนังสือ แผ่นดีวีดีและแผ่นซีดีอีกมากยังต้องฝากอยู่ที่ตู้เหล็กของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเช่นกัน ไม่สามารถนำกลับมาบ้านได้ ฉันจึงมีความคิดว่า จะหาบ้านเช่าของเพื่อน แล้วนำไปฝากไว้ที่บ้านเช่าไว้ก่อน เมื่อใดก็ตามที่ฉันมีอิสระเต็มร้อยแล้ว ฉันจะต้องนำมันกลับมาไว้ที่บ้านแน่นอน

ฉันมีความจำเป็นต้องเดินทางไปหาดใหญ่ปีละ 3 ครั้ง เพื่อไปหาหมอ และต้องไปค้างคืน ไม่สามารถกลับในวันเดียวกันได้ นอกจากนี้จะปล่อยให้แม่อยู่บ้านคนเดียวก็ไม่ได้ จำเป็นต้องโทรศัพท์ให้น้องชายกลับมาเยี่ยมบ้านก่อน จึงจะไปได้

บ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2499 และอยู่อาศัยเรื่อยมาเป็นเวลา 56 ปีแล้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมบ้านและเปลี่ยนสายไฟฟ้าเป็นการด่วน

ฉันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จึงได้ยื่นเรื่องขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ3 bb ตั้งแต่ปลายปี 2554 และจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

ฉันจึงจำเป็นที่จะต้องรอต่อไป รอว่าเมื่อไรที่ฉันจะมีอิสระเต็มร้อยเสียที เมื่อนั้นฉันจะได้ทำอะไรได้ตามที่ใจต้องการ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เว็บบอร์ดของฉัน

จากการที่ได้มีเว็บบอร์ดขึ้นมา 2 เว็บบอร์ดด้วยก็คือ http://www.webboard.bskcomputerlab.org/index.php และ http://www.boardtxt.bskcomputerlab.org/webboard.php


โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการท่านที่สนใจเกี่ยวกับ 5 ประการด้วยกันคือ 1. ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ 2. ให้บริการดาวน์โหลดเพลง 3. ให้บริการดาวน์โหลดอีบุ๊ค 4. ให้บริการดาวน์โหลดภาพ 5. ให้บริการดาวน์โหลดบทความอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

บัดนี้  ฉันขอแจ้งว่า  ฉันได้ปิดเว็บไซต์ย่อยทั้ง 2 ไปเรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากมีขยะโพสต์เป็นจำนวนมาก  ส่วนการดาวน์โหลดต่าง ๆ จะทะยอยแจ้งให้ดาวน์โหลดจากบล็อกแทน

หวังว่าท่านคงได้รับความพึงพอใจจากบริการของเราที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

บทอธิษฐานจิต

“ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ทุกข์ โศก โรค ภัย ศัตรู อุปสรรคอันตรายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงพินาศไป ขอความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์และลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข ความมีกำลัง สิริ อายุ วรรณะ โภคสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และความสำเร็จกิจในการเป็นอยู่ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพาน ยังต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไปเกิดในตระกูลที่ดี เป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นผู้มีธรรมบริสุทธ์ ตราบเท่าถึงพระนิพพาน เทอญ นิพพานะปัจจะโยโหตุ”


*****************

คำอธิษฐานจิตขอบุญบารมี ท่านสามารถตั้งสัตยาธิษฐานต่างจากนี้ได้ ขอให้เป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรม เป็นอันใช้ได้ทั้งนั้น

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

ใช้โปรแกรม NSS เวอร์ชั่น 8.0 แบบไม่ต้องง้อโปรเจ็คเตอร์

โปรดอ่านรายละเอียดได้จากลิงก์ต่อไปนี้ http://hotfile.com/dl/143634321/b6bacfa/using_nssv8.pdf.html

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

ความแตกต่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) กับหนังสือทั่วไป

Wednesday, 05 January 2011 00:09

Written by VirusT
ความแตกต่างของหนังสือทั้งสองประเภทจะอยู่ที่รูปแบบของการสร้าง การผลิตและการใช้งาน เช่น

1. หนังสือทั่วไปใช้กระดาษ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้กระดาษ (อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้)

2. หนังสือทั่วไปมีข้อความและภาพประกอบธรรมดา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างให้มีภาพเคลื่อนไหวได้

3. หนังสือทั่วไปไม่มีเสียงประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใส่เสียงประกอบได้

4. หนังสื่อทั่วไปแก้ไขปรับปรุงได้ยาก หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล (update) ได้ง่าย

5. หนังสือทั่วไปสมบูรณ์ในตัวเอง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างจุดเชื่อมโยง (links) ออกไปเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกได้

6. หนังสือทั่วไปต้นทุนการผลิตสูง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนในการผลิตหนังสือต่ำประหยัด

7. หนังสือทั่วไปมีขีดจำกัดในการจัดพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีขีดจำกัดในการจัดพิมพ์สามารถทำสำเนาได้ง่ายไม่จำกัด

8. หนังสือทั่วไปเปิดอ่านจากเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้องอ่านด้วยโปรแกรม ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

9. หนังสือทั่วไปอ่านได้อย่างเดียว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นอกจากอ่านได้แล้วยังสามารถสั่งพิมพ์(print)ได้

10. หนังสือทั่วไปอ่านได้ 1 คนต่อหนึ่งเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม สามารถอ่านพร้อมกันได้จำนวนมาก (ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต)

11. หนังสือทั่วไปพกพาลำบาก (ต้องใช้พื้นที่) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พกพาสะดวกได้ครั้งละจำนวนมากในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ ใน handy drive หรือ CD

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

ช่องทางสำหรับการติดต่อ

สำหรับท่านที่แวะเวียนมายังบล็อกของฉันซึ่งมีชื่อบล็อกว่า Phaisan2006 แล้ว อยากจะติดต่อกับเจ้าของบล็อก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


- โปรแกรมที่ต้องการดาวน์โหลดไม่ว่าใหม่หรือเก่า

- เพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลงสากล เพลงจีน เพลงไทยทำนองจีน เพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงไทยลูกกรุง ย้ำว่าเป็นเพลงรุ่นเก่า

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์อีบุ๊คที่เป็นคู่มือการใช้โปรแกรม หรือไฟล์เอกสารต่าง ๆ

- ภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพคลิปอาร์ต ภาพพื้นหลัง ภาพแผนที่ ภาพอื่น ๆ

- บทความอิเล็กทรอนิกส์

สามารถติดต่อกับฉันได้ทางอีเมล์ phaisan2006@gmail.com นี้เท่านั้น

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ช่องทางสำหรับการดาวน์โหลด

สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เพลง อีบุ๊ค ภาพ บทความอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ ขอให้ใช้ลิงก์ดังต่อไปนี้ http://www.phaisan2006.in.th/webboard/  http://www.phaisan2006.in.th/phpbb3/  และ http://www.phaisan2006.net/webboard/  :http://www.phaisan2006.net/phpbb3/    ซึ่งขณะนี้กำลังทยอยเพิ่มในเว็บบอร์ดดังกล่าวอยู่ครับ  ขอเชิญท่านที่สนใจติดตามได้เรื่อย ๆ ครับ